Begravelser

Menighetsrådet har vedatt at utenbygds bosatte som ønsker gravplass på en av kirkegårdene i Bardu skal belastes med et gravferdsgebyr. Prisene finner du nedenfor.

Prisene er som følger:

Kistebegravelse kr 7 500.00 (ny sats vedtatt av fellesrådet 29. mai 2013)
Urnenedsettelse kr 500.00

Innhold Planlegge Aktiviteter