Generell informasjon

Bryllup er en av de store begivenheter i livet vårt. På denne siden vil du finne informasjon som vil hjelpe til i forberedelsene.

Velkommen til å gifte dere i Bardu

Bryllup er fest og glede. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet.  Det handler om de to, men de står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner til stede.

Å inngå ekteskap eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i kirka kan være enkelt, bare med brudepar og forlovere, eller det kan være med mange gjester. De som gifter seg kan være unge eller godt voksne.

Stort eller lite bryllup – i kirka blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse. Alle par som har gifta seg borgerlig er velkommen til kirka for å be om forbønn for samlivet.

Før dere gifter dere, sjekk ut denne hjemmesiden for viktig informasjon og skjemaer.

https://kirken.no/nb-NO/bryllup/viktige-skjema/

Paret skal fylle ut skjemaet Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene.

Ved navneendring skal det sendes Meldingsskjema for navneendring til folkeregisteret.

NB! Menighetskontoret ber om å få oversendt papirene senest 14 dager før vielsen.       

Slik foregår vigselen

Paret kan være aktivt med i planlegging og gjennomføring av vigselsseremonien.

Dette gjelder både prosesjonen, valg av bibeltekster, salmer og musikk og eventuelt tenning av lys. Dessuten kan de være med på å bestemme rammene rundt ekteskapsløftet, overrekkelsen av ringer og forbønnen for paret.

Det er også mulig med kulturelle innslag som understreker parets bakgrunn. All planlegging må skje i samarbeid med prest og organist/kantor. Disse har ansvar for å godkjenne innholdet i seremonien. Hvis den ene part tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke, kan biskopen godkjenne at en fra vedkommende trossamfunn deltar ved vigselen.

Pynting av kirkerommet
Ofte er det flere vigsler i samme kirke samme dag. Samarbeid om pyntingen kan være en god ide. Avtale om tidspunkt for pynting gjøres med den kirketjeneren som er på arbeid den aktuelle dagen.

Valg av musikk
Organisten har ansvar for å godkjenne musikken som skal brukes ved vigselen. Hvis paret har ønsker om spesiell prosesjonsmusikk eller andre sang/musikkinnslag, er det viktig å ta kontakt i god tid med organisten. Dette gjelder både godkjenning av musikkinnslag og tidspunkt for øving. Vær oppmerksom på at det om sommeren brukes en del vikarer for de(n) faste organisten(e).

Til hjelp i musikkvalget kan brudeparet gå inn og lytte til inngang- og utgangsmarsjer og salmer som kan synges under hjemmesiden til orkdalsmenighetene:

http://www.orkdalsmenighetene.no/vigsel/

Parets entré
Dette kan skje på den måten som oppleves mest rett for parte. Mange steder er det tradisjon at paret går inn sammen. Dette er den gamle kirkelige ordningen og et uttrykk for at de to selv kommer til kirken for å ordne det formelle ved å stifte egen familie. I mange bryllup bli bruden fulgt opp av far eller en annen nær person i familien eller vennekrets. I noen bryllup velger paret vekk å gjøre entre.

Prosesjon
Skal det være brudepiker og brudesvenner i prosesjonen, må dette avklares på forhånd. Det er også anledning til å ha en større prosesjon med forlovere og prest. Prosesjonen skal ende ved alteret. Det må også avtales om både bryllupspar, foreldre og forlovere skal sitte på egne stoler framme foran alterringen.

Før utgangsprosesjonen går presten ut av alterringen og gratulerer paret, forlovere og foreldre. Bryllupsparet går først i utgangsprosesjonen, deretter brudepiker og svenner, så forlovere og foreldre og til slutt resten av gjestene.

Skriftlesning, salmer og taler
Den første delen av vigselen er den spesifikt kirkelige. Etter prosesjon og velkomstord er det en felles salme og/eller solosang før skriftlesning og tale. Familie og venner som ønsker å delta i seremonien, kan for eksempel lese fra Bibelen. Etter talen er det gjerne en salme eller et musikkinnslag før selve vigselshandlingen.

Ekteskapsløftene
Paret kan velge mellom to ulike måter å avlegge ekteskapsløfte på. Den tradisjonelle måten er at presten stiller to spørsmål til hver av brudefolkene og de så svarer ja. Den andre måten er at paret selv fremsier ekteskapsløftene ved å gjenta etter presten: Jeg tar deg, NN, til min ektefelle. Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss.

Ringene
Det er mulig for brudeparet å gi hverandre ringer under vigselen. Da skjer overrekkelsen etter at presten har sagt: ”Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap”. Alternativt kan paret gjenta følgende etter presten: NN, jeg gir deg denne ring som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. Noen par har allerede ringer før bryllupet og dette blir dermed ikke en del av sermonien.

Forbønn for paret
Forbønnen kommer etter løfteavleggelsen. Paret går fram til alterringen og kneler mens presten legger hånden på hodene deres. I tillegg til presten kan også noen av gjestene være med og be for paret. Det er mulig å velge mellom ulike bønner eller be en bønn som paret selv har vært med på å utforme. I tillegg til bønnene kan det tennes lys og synges en bønnesalme. Etter forbønnen ber alle bønnen Vår Far.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter