Blomsterkort

Blomsterkort koster kr 150.-Alle innkommende midler fra salg av blomsterkort går uavkortet til forskjønning av våre kirke - og gravlunder.

Blomsterkort kan fåes kjøpt hos følgende:

Bitten Hanstad - Sørdalsveien - 915 87 110
Kristianne Brandmo - Beredskapsveien - 958 47 604/77 18 37 17
Menighetskontoret - 3. etasje servicesenteret - 77 18 52 60.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter