Leie av menighetshuset


Priser og bestemmelser for leie av menighetshuset

Utleie avtales med menighetskontoret som fakturerer husleien.

Etter bruk kan man vaske selv, eller kirketjeneren kan vaske. Dette bestemmer leietakeren selv, og avtales ved utleie. 

Leietaker rydde alt søppel, alle kopper skal vaskes opp, alle bord og benker skal vaskes. Kjøkkenet skal være ryddet.

Nøkkel utleveres på menighetskontoret, leier skal kvitterere får lånet. Nøkkel leveres tilbake ved første mulighet etter at leieforholdet er over.

Dersom leietaker skal vaske selv, skal lokalet se ut slik som når man overtok det. I leien inngår trådløst nettverk (i hovedetg), sofakrok og tilgang til kjøkken.

Med forbehold om endring er utleiepriser som følger;

 

Leie av kjeller:  kr 1 000,-. Leie av lokalene forutsetter at at leietaker rengjør lokalene.

Leie av Lillesal: kr 1 200,- + vask kr 500,- = 1 700,-.

Leie av storsal: kr 1 600,- + vask kr 600,- = 2 200,-

Leie av begge saler: kr 2 400,- + vask kr 800,- = 3 200,-.

Leie av duker: kr 50,- pr duk.

Endringene er vedtatt av Bardu fellesråd og gjort gjeldende fra 1.juli 2015.

Innhold Planlegge Aktiviteter