Leie av kapellene


 

Pris og bestemmelser for leie av kapellene i Bardu sokn

·         Utleie avtales med med menighetskontoret. Menighetskontoret fakturerer husleien.

·      Etter bruk kan man vaske selv, eller kirketjeneren kan vaske. Dette bestemmer leietakeren selv, og avtaler på forhånd med kirketjeneren.

·      Dersom kirketjeneren skal vaske, må utleier rydde alt søppel, alle kopper skal vaskes opp, alle bord og benker skal vaskes. Kjøkkenet skal være ryddet.

·      Dersom leietaker skal vaske selv, skal lokalet se ut slik som når man overtok det.

·      Nøkkel leveres ut på menighetskontoret, og leveres tilbake etter utleie.

·      Leietaker må gjøre seg kjent med kapellets nødutganger og brannslokkingsutstyr

 

Utleiepriser for møtesal og kjøkken i kapellene er kr 800,-. Vask kr 600,-. Totalt for leie og vask kr 1 200,-. 

Leie av duker kr 50,- pr duk.

Endringen er vedtatt av Bardu fellesråd og er gjort gjeldende fra 28.oktober 2015.

Innhold Planlegge Aktiviteter