Generelt

Informasjon er en selvsagt og viktig del av virksomheten til Bardu menighet. Det formelle ansvaret påligger menighets - og fellesrådet, men i den daglige virksomhet er det daglig leder/kirkeverge som ivaretar dette på vegne av rådene. På denne siden vil vi derfor forsøke å gi dere informasjon om viktige sider ved arbeidet vårt.

Innhold Planlegge Aktiviteter