Konfirmant??

Vi vil utfordre deg som skal gå i 9. klasse, til å delta på en helt spesiell oppdagelsesreise inn i troens verden!

 

Hva er konfirmasjon?

 

Selve ordet betyr å bekrefte, eller å svare ”Ja”. Gud sier ”Ja” til oss, og bekrefter sin omsorg og sitt nærvær i våre liv! Han er opptatt av den enkelte av oss og det livet vi lever. I konfirmasjonen stadfester Gud at løftene fra dåpen fortsatt gjelder!

I dåpen ble troen lagt ned i oss som et frø. Likesom frøet, trenger også troen næring for å vokse. Derfor ble det sagt i dåpen at vi skulle oppdras i den kristne tro. Når vi får høre om Gud, vokser vår tro på Han.

 

Det går an å delta i konfirmasjonstiden selv om man ikke er døpt. I løpet av undervisningstiden kan du så bestemme deg for hva du vil. Hvert år er det mange unge som blir døpt før konfirmasjonsdagen.

Må jeg tro på Gud?

Nei, men du må ha lyst til å få vite mer om Gud…Noen synes det er naturlig å tro, andre synes det er vanskelig og er usikre og tvilende.. I løpet av konfirmasjonstiden vil du få lære mer om Gud, og hva den kristne tro dreier seg om. Vi trenger kunnskap om hvem Gud er for å tro på Ham!

Vi håper at du i konfirmasjonstiden kan finne svar på dine spørsmål om din tro, din tvil, dine tanker og om det å være menneske..

 

Innmelding:

Innmelding skjer via nett.  Se link under konfirmant / påmelding.
Håper vi sees!!!

 

Innhold Planlegge Aktiviteter