Inn - og utmelding

Bakgrunn for medlemsskap i Den norske kirke er dåpen. For å bli medlem må man altså være døpt eller bli døpt. Har man tidligere en kristen dåp å se tilbake på, men allikevel ikke er medlem av Den norske kirke, kan man bli det ved å ordne formalitetene som skal til. Så lenge man ikke er døpt tidligere kan man også når som helst etter samtaler med menighetens prest la seg døpe og dermed danne grunnlag for medlemsskap.

Noen ønsker å melde seg ut av Den norske kirke. Enten fordi man ikke ønsker å være medlem av en kristen kirke lenger, eller vil tilhøre et annet kirkesamfunn. Dette må da ordnes formelt med utgangspunkt i den menigheten man bor.

Her gir vi følgende beskrivelse for hva som skal til av formell karakter for å melde seg inn eller ut:


Innmelding

Innmelding skjer ved personlig fremmøte på menighetskontoret på kommunehuset, eller ved å ta kontakt med soknepresten.

Følgende opplysninger tas med:
-         Personnummer
-         Navn, adresse og fødested
-         Dåpsdato
-         Dåpssted/kirkesamfunn hvor dåp fant sted
-         Evt. utmeldingsattest fra annet trossamfunn.

Utmelding

Utmelding skjer skriftlig (brev), som sendes Menighetskontoret i Bardu, Postboks 85, 9365 Bardu. Du kan også be om en samtale med soknepresten.

Følgende opplysninger tas med:

-
         Personnummer
-         Navn, adresse og fødested
-         Dåpsdato
-         Dåpssted (dåpsattest legges ved, den får du i den menighet hvor du er døpt).

Vi nevner her også følger av utmelding:

-         Mister stemmerett ved kirkelige valg
-         Mister retten til kirkelige verv og stillinger
-         Kan miste retten til å være fadder
-         Kan ikke uten videre kreve å få sine barn døpt ( ta kontakt med menighetskontoret for nærmere informasjon) 

Du kan også miste retten til kirkelig konfirmasjon, vigsel og gravferd.

Innhold Planlegge Aktiviteter