Menighetshuset

Menighetshuset som ble tatt i bruk i 1993, ligger ved Bardu kirke og er benyttet i mange sammenhenger. Da Bardu kirke kun består av kirkerommet, ble menighetshuset bygget for å romme andre aktiviteter. Det har vist seg tjenlig og vel egnet både til de mange ulike arrangmenter menigheten selv har, og det leies også ut til en rekke andre formål. Bl.a. er huset velegnet til møter, kurs, minnesamvær, dåpsfest eller lignende. Menighetshuset består av en stor og en liten sal med foldedør mellom. Det er godt kjøkken og dekketøy til ca 120 stk. Menighetens kontorer er i underetasjen.

Innhold Planlegge Aktiviteter