Sponga kirkegård

Sponga kirkegård ligger et ca 2 km nordover fra kirka. Den ble tatt i bruk i 1982 og senere utvidet i 2001. Området er regulert og inngjerdet til 8 felt til. Det vil si at det skal være gravplasser nok i over 100 år innenfor gjerdet. Den ligger fint til på en furumo med Barduelva like ved.

Sommeren 2009 ble det bli etablert en minnelund på Sponga for anonyme graver, som gjelder for alle gravlunder i Bardu. Området er 5 x 5 m stort og er omkranset av et gjerde. Innenfor er det satt opp en minnestein med inskripsjon. I tillegg vil minnestedet være pyntet med blomster, det er også satt opp benk (vår, sommer og høst) for de som ønsker å sette seg ned å minnes slekt og venner. 

Innhold Planlegge Aktiviteter