Sørdalen kirkegård

Sørdalen kirkegård ligger like ved Øvre Bardu kapell og ble tatt i bruk i 1912. Kirkegården ble utvidet i 2008 og det er nå nok gravplasser i over 40 år til.

Innhold Planlegge Aktiviteter