Skoelvli kirkegård

Skoelvli kirkegård ligger i nedre Bardu, ved Bjørnsmoveien, ca 3 – 4 km fra kapellet ble tatt i bruk i 1900, utvidet i 1946 og midt på 90-tallet.

Innhold Planlegge Aktiviteter