Molund kirkegård

Molund kirkegård ligger ved Altevannsveien ca to hundre meter fra sentrum. Denne kirkegården var i bruk fra 1872 og fram til siste gravlegging av avtatt grav i 1998.

Innhold Planlegge Aktiviteter