Innset kirkegård

Innset kirkegård ligger på Innset i Østerdalen, ca 35km fra Setermoen, den ble tatt i bruk i 1861, med bakgrunn i at det ikke var kjørbar vei til Setermoen.

Innhold Planlegge Aktiviteter