Gamle Lund kirkegård

Gamle Lund kirkegård ligger i Salangsdalen og ble innviet i 1842. Siste gravlegging skjedde i 1920. Kirkegården er nedlagt og det er dannet en interesseforening for å bevare den som et kulturminne.

Innhold Planlegge Aktiviteter