Bardu kirke

Tømmerkirke, tatt i bruk i 1829. Har totalt ca 180 sitteplasser. Kirken er lokalisert til Setermoen.

Innhold Planlegge Aktiviteter