Kirkekaffeutvalget

Kirkekaffeutvalget har ansvaret for å organisere og evt velge komiteer for å gjennomføre kirkekaffe etter utvalgte gudstjenester.

Kirkekaffeutvalget har ansvaret for å organisere og evt velge komiteer for å gjennomføre kirkekaffe etter utvalgte gudstjenester. 

Kirkekaffeutvalg 1.1.16-31.12.17: Kirsten Øistad og Kari Kroken

 

Innhold Planlegge Aktiviteter