Musikkutvalget

Musikkutvalget er inntil videre lagt inn under Gudstjenesteutvalget.


Musikkutvalget skal være et rådgivende organ for kantor og menighetsrådet.  Utvalget skal være et forum for tanker og innspill.  Rammen er at det skal være samsvar mellom ressurser og aktiviteter.

Oppgaver for utvalget er bl a å være rådgiver ved:

·        virksomhetsplanlegging
·        Budsjett
·        Valg av repertoar
·        Rekruttering til kor
·        Samarbeid med eksisterende musikkrefter i Bardu.

Innhold Planlegge Aktiviteter