Diakoniutvalget

Diakoniutvalget består av 5 medlemmer, hvorav en fra menighetsrådet samt soknepresten.

Diakoniutvalget består av 4-5 medlemmer, hvorav en fra menighetsrådet samt soknepresten.

Mandat: Bardu menighetsråd søker å etablere et diakoniutvalg som kan;

  1. lage en langsiktig plan for Bardu menighets diakoniarbeid
  2. foreslå prioriteringer og tiltak
  3. være rådgivere for menighetsrådet.
  4. være basis og ta ansvar for et arbeid blant flyktninger/asylsøkere i Bardu.

Medlemmer;

  • Leif Hafnor (leder)
  • Ragnhild Fredheim
  • Sokneprest 
  • Hege Skogly
  • Anna Nordli
Innhold Planlegge Aktiviteter