Misjonsutvalget

Misjonsutvalgets mandat er for perioden 2016-2019 lagt inn under gudstjenesteutvalget.

Bardu menighet har avtale med Det norske misjonsselskap og Diakonalt senter i Kairo. Avtaleperioden er 1.1.2014 til 31.12.2018. 
Diakonalt senter i Kairo arbeider med fattigdom, rus, kriminalitet, dårlige helse- og skoletilbud og foreldreløse barn som lever på gata. Dette preger bydelen Helwan i Kairo i Egypt. Gjennom det diakonale senteret får mennesker en bedre hverdag.
• Drift av Helseklinikk med sykestue, røntgenavdeling og mobil øyeklinikk
• Drift av barnehage og barnehjem
• Yrkesopplæring for voksne
• Tilrettelegging for sosiale møtepunkt
Innhold Planlegge Aktiviteter