Trosopplæringsutvalg

Utvalget består av kateketen og 3-4 andre medlemmer som oppnevnes av menighetsrådet. Utvalget har en funksjonstid på 4 år og følger menighetsrådsperioden. Ett av medlemmene skal være blant menighetsrådets medlemmer eller varamedlemmer. Tros og dåps-opplæringsutvalget konstituerer seg selv.

Dåps- og trosopplæringsutvalget består av:

  • Anne Marit Norbakken Prestø
  • Kristian Fredheim
  • Anne Christine Dahlberg
  • Linda Buchard

Tros og dåpsopplæringsutvalget er et rådgivende organ for menighetsrådet og de ansatte og har en utøvende funksjon innenfor rammer gitt av menighetsrådet. Utvalget skal arbeide i samsvar med de retningslinjer som legges i de rammer og programmer for trosopplæring i den norske kirke gir i ”Gud gir – vi deler”.

 

Tros og dåpsopplæringsutvalgets oppgaver er:

- Bistå menighetsrådet med å utarbeide lokal plan for trosopplæring

- utarbeide forslag til budsjett for trosopplæring og annen undervisning.

- ivareta oppfølging av enkelte tiltak i den lokale planen.

- gi råd om materiell til bruk i dåpsopplæringen.

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter