Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er oppnevnt av menighetsrådet og forbereder saker som skal opp for rådet.Utvalget kan også bidra til oppfølging av av rådsvedtak innen de rammer som er fastsatt av rådet

Arbeidsutvalget består av:
Toril Dybdal, leder 
Vigdis Bruvold, nestleder 
Sokneprest Svenn A Nielsen
Kjersti Lunde, kirkeverge - sekretær for utvalget

Innhold Planlegge Aktiviteter