Gudstjenesteliste

Med forbehold om mulige endringer. Gudstjenestelisten kan endres, følg med i dagsavisen og på vår hjemmeside.

 

2020

 

12.januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Salangsdalen kapell kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

19.januar - 3.søndag i åpenbaringstidenBardu kirke kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

9.februar - Såmannssøndag
Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

16.februar - Kristi forklarelsesdagBardu kirke kl.14.00 v/A.M.Prestø ,A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

1.mars - 1.søndag i fastetiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs
Årsmøte Bardu menighet, kirkekaffe

8.mars - 2.søndag i fastetiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

8.mars - 2.søndag i fastetiden
Salangsdalen kapell kl. 14.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

15.mars - 3.søndag i fastetiden - UTGÅR
Bardu kirke kl.18.00 v/A.M.Prestø, A.Kaarstad og C. Rothfuchs
Tårnagenter

29.mars - 4.søndag i fastetiden -UTGÅR
Bardu kirke kl.11.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

10.april - Langfredag - UTGÅR
Friluftsgudstjeneste i Rødalen kl.13.00 v/ A. Kaarstad

12.april - 1.påskedag - UTGÅR
 Bardu kirke kl.11.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

 13.april - 2.påskedag - UTGÅR
Bardu kirke kl.17.00  v/A.M.Prestø og C.Rothfuchs

 26.april - 3.søndag i påsketiden - UTGÅR
Bardu kirke kl.18.00 v/A.Kaarstad og C.Rothfuch
Keltisk kveldsmesse

 3.mai - 4.søndag i påsketiden - UTGÅR
Øvre Bardu kapell kl.11.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

17.mai - 6.søndag i påsketiden - OPPTAK vises på Bardu kommune sin hjemmeside kl. 11.00
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

 

31.mai - 1.pinsedag (max 50 stk i kirka)
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

7.juni - Treenighetssøndag (max 50 stk i kapellet)
Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

21.juni - 3.søndag i treenighetstidem
Bardu kirke kl. 11.00 v/P.J.Johansen/ M.Olbrich 
Dåp

28.juni - 4.søndag i treenighetstiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/ G.Glemmestad og C.Rothfuchs

5.juli - 5. søndag i treenighetstiden
Bardu kirke kl. 11.00v/ G.Glemmestad/C.Rothfuchs

12.juli - 6. søndag i treenighetstiden
Øvre Bardu kapell kl. 17.00 v/S.Skollevoll/C.Rothfuchs

2.august - 9.søndag i treenighetstiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

9.august -10.søndag i treenighetstiden
Bygdetunet kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste v/A. Kaarstad

23.august - 12. søndag i treenighetstiden
Salangsdalen kapell kl. 11.00 v/A.Kaarstad og C. Rothfuchs

30.august - 13.søndag i treenighetstiden
Bardu kirke kl. 13.00 v/ A.Kaarstad, A.M Prestø og C. Rothfuchs

12.september -Lørdag
Konfirmasjonsgudstjenester
Bardu kirke kl. 10.30 v/A.M.Prestø, G.Elvebakk og C. Rothfuchs
Bardu kirke kl. 13.00 v/A.M.Prestø, G.Elvebakk og C. Rothfuchs

19. september- Lørdag
Konfirmasjonsgudstjenester
Øvre Bardu kapell kl. 10.30 v/ A.M.Prestø, G. Elvebakk og C. Rothfuchs
Bardu kirke kl. 13.00 v/A.M.Prestø, G. Elvebakk og C. Rothfuchs

20.september - 16.søndag i treenighetstiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/G.Elvebakk og C. Rothfuchs

4.oktober - 18.søndag i treenighetstiden
Salangsdalen kapell kl. 11.00  v/ prestevikar og C. Rothfuchs - Høsttakkefest

11.oktober - 20.søndag i treenighetstiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/ prestevikar og C. Rothfuchs
Øvre Bardu kapell kl.13.00 v/L.Hafnor og C.Rothfuchs

24.oktober - Lørdag
Bardu kirke kl.17.00 v/A.M Prestø og C. Rothfuchs

1.november - Allehelgensdag
Bardu kirke kl. 18.00 v/A.M.Prestø og C. Rothfuchs

15.november - 24.søndag i treenighetstiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/prestevikar og C. Rothfuchs

22.november - Domssøndag
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.M Prestø og C. Rothfuchs

29.november - 1.søndag i advent
Salangsdalen kapell kl.11.00 v/A.M. Prestø og C. Rothfuchs
Juleverksted

6.desember - 2.søndag i advent
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.M Prestø og C. Rothfuchs
Lysmesse

24.desember - Julaften
Bardu kirke kl. 13.00 v/A.M.Prestø og C.Rothfuchs
Bardu kirke kl. 15.00 v/A.M.Prestø og C.Rothfuchs
Øvre Bardu kapell kl. 13.00 v/R.Linaker og S.M.Steien
Salangsdalen kapell kl. 14.00 v/P.G.Nilsen og Vikar
Nedre Bardu kapell kl. 15.00 v/E.A.Larssen og C.Rothfuchs

25.desember - Juledag
Bardu kirke kl. 12.00 v/A.Normann og C.Rothfuchs
Høytidsgudstjeneste

Følg med oppdateringer her

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter