Gudstjenesteliste

Med forbehold om mulige endringer. Gudstjenestelisten kan endres, følg med i dagsavisen og på vår hjemmeside.

 

2021

 

10.januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Bardu kirke kl. 17.00 v/E.Hansen, A.M.Prestø og C. Rothfuchs - Utgår pga nasjonale restriksjoner

17.januar - 3.søndag i åpenbaringstiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/E.Hansen og C.Rothfuchs - Utgår pga nasjonale restriksjoner

24.januar - 4. søndag i åpenbaringstiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/E.Hansen og C.Rothfuchs

7.februar - Kristi forklarelsesdag
Bardu kirke kl.11.00 v/E.Hansen og C.Rothfuchs

14.februar -Fastelavenssøndag
Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/E.Hansen, A.M.Prestø og C. Rothfuchs
Karneval

21.februar- 1.søndag i fastetiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/E.Hansen og C.Rothfuchs
Årsmøte Bardu menighet, kirkekaffe

7.mars - 3.søndag i fastetiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/E.Hansen og Christoph Rothfuchs

20.mars - Lørdag
Bardu kirke kl. 17.00 v/A.M.Prestø og C. Rothfuchs
Tårnagenter

28.mars - Palmesøndag
Salangsdalen kapell kl.11.00 v/E.Hansen og C. Rothfuchs

4.april - 1.påskedag 
 Bardu kirke kl.11.00 v/E.Hansen og C. Rothfuchs

 5.april - 2.påskedag 
Bardu kirke kl.17.00  v/A.M.Prestø og C.Rothfuchs

 18.april - 3.søndag i påsketiden 
Bardu kirke kl.11.00 v/E.Hansen og C.Rothfuch

 25.april- 4.søndag i påsketiden 
Øvre Bardu kapell kl.11.00 v/E.Hansen og C. Rothfuchs

2.mai - 5.søndag i påsketiden 
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.M.Prestø, T.Losvik og C. Rothfuchs 
Samtalegudstjeneste

17.mai - Grunnlovsdag
Bardu kirke kl. 11.00 v/E.Hansen og C. Rothfuchs

23.mai - 1.pinsedag
Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/E.Hansen og C. Rothfuchs

29.mai - Lørdag
Bardu kirke kl. 10.30 v/A.M.Prestø og C.Rothfuchs 
Konfirmasjon

Bardu kirke kl. 13.00 A.M.Prestø og C.Rothfuchs
Konfirmasjon

5.juni -Lørdag
B
ardu kirke kl. 10.30 v/A.M.Prestø og C.Rothfuchs
Konfirmasjon

Nedre Bardu kapell kl. 13.00 v/ A.M.Prestø og C.Rothfuchs
Konfirmasjon

6.juni - 2. søndag i treenighetstiden
Bardu kirke kl. 11.00v/ A.M.Prest og C.Rothfuchs
Konfirmasjon

20.juni - 4. søndag i treenighetstiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/Vikar og C.Rothfuchs

27.juni - 5.søndag i treenighetstiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/Vikar og C.Rothfuchs

 

Følg med her om det kommer endringer.

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter