Gudstjenesteliste

Med forbehold om mulige endringer. Gudstjenestelisten kan endres, følg med i dagsavisen og på vår hjemmeside.

 

 

2019


Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag
Bardu kirke kl. 18.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 27. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden

Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 3. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 10. februar - 6. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 24. februar - Kristi forklarelsesdag
Bardu kirke kl. 11.00 v/ Anne Marit N. Prestø og Christoph Rothfuchs
Karneval

Søndag 10. mars - 1. søndag i fastetiden
Salangsdalen kapell kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 17. mars-2. søndag i fastetiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.Kaarstad, A.M.Prestø og C.Rothfuchs

Søndag 31. mars- 3. søndag i fastetiden
Bardu kirke  kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 7. april- 4.søndag i fastetiden
Øvre Bardu kapell kl. 18.00 v/ Audhild Kaarstad, Anne Marit Prestø og Christoph Rothfuchs

Torsdag 18. april - Skjærtorsdag
Menighetshuset kl.19.00 v/ Audhild Kaarstad
Påskemåltid

Fredag 19. april -Langfredag
Rødalen kl. 13.00 - friluftsgudstjeneste v/ Audhild Kaarstad
Bardu kirke kl. 19.00 - Pasjonsaften v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 21. april- 1.Påskedag
Bardu kirke kl. 11.00v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 5. mai - 3. søndag i påsketiden - konfirmantutstilling
Bardu menighetshus - kl 1400.

Søndag 12. mai - 4. søndag i påsketiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00v/ Audhild Kaarstad og Lars Inge Stautland

Fredag 17. mai
Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Lørdag 25. mai
Bardu kirke kl. 10.30 v/ Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø
Øvre Bardu kapell kl. 13.30 v/Audhild Kaarstad, Anne Marit Prestø og Christoph Rothfuchs
Konfirmasjoner

Søndag 26. mai-6. søndag i påsketiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad, Anne Marit Prestø og Christoph Rothfuchs
Konfirmasjon

Torsdag 30. mai - Kristi himmelfartsdag
Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad, Anne Marit Prestø og Christoph Rothfuchs
Konfirmasjon

Søndag 9. juni- Pinsedag
Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstadog Christoph Rothfuchs

Søndag 16. juni - Treenighetssøndag
Øvre Bardu kapell kl. 17.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 23. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

Søndag 7. juli - 4. søndag i treenighetstiden
Bardu kirke kl. 11.00 vAudhild Kaarstad og Christoph Rothfuchs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter