Gudstjenesteliste

Med forbehold om mulige endringer. Gudstjenestelisten kan endres, følg med i dagsavisen og på vår hjemmeside.

 

 

Søndag 7.januar  - kristi åpenbaringsdag

Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad
organist: Maria Sandve

Søndag 14.januar - 2.søndag i åpenbaringstiden

Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad
Organist: Maria Sandve

Søndag 28.januar -  Såmannsøndag

Bardu kirke kl. 11.00

Ordinasjonsgudstjeneste. Henriette Steen ordineres til bataljonsprest i Sanitetsbataljonen.
Biskop,prost,sokneprest og flere innviterte deltar.

Søndag 4.februar  - Kristi forklarelsesdag
Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad
Organist: Maria Sandve

Søndag 11. februar - Fastelavenssøndag

Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø
organist: Lars Inge Stautland
Fastelaven/karneval/Lys våken

Søndag 18.februar - 1. søndag i fastetiden

Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad
Organist: Lars Inge Stautland

Søndag 4.mars - 3. søndag i fastetiden
Bardu kirke kl. 18.00 v/Audhild Kaarstad
Organist: Lars Inge Stautland
Årsmøte på menighetshuset etter gudstjenesten 

Søndag 18. mars - Maria budskapsdag

Bardu kirke kl. 11.00 v/Stig Kaarstad og Anne Marit Prestø
organist: Lars Inge Stautland
Tårnagenter deltar.

Søndag 25.mars - Palmesøndag

Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad
Organist:Maria Sandve

Torsdag 29. mars - Skjærtorsdag

Fellesgudstjeneste for Salangen, Lavangen og Bardu
Salangen kirke  kl. 18.00
Agapemåltid

Fredag 30.mars - Langfredag

Friluftsgudstjeneste i Rødalen kl. 13.00 v/Audhild Kaarstad

Søndag 1.april - Påskesøndag

Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad
Organist:Maria Sandve

Søndag 15.april - 3.søndag i påsketiden

Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad
Organist: Marie Sandve

Søndag 22.april - 4.søndag i påsketiden

Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad
Organist: Maria Sandve

Søndag 6.mai - 6.søndag i påsketiden

Salangsdalen kapell kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad
Organist:Maria Sandve

Torsdag 17.mai- Grunnlovsdagen

Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad
Organist: Maria Sandve

Søndag 20.mai - 1.Pinsedag

Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad
Organist: Sigbjørn Solvang

Lørdag 26.mai

Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø
Organist: Ivar Jarle Eliassen
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 27.mai - Treenighetssøndag

Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø
Organist: Ivar Jarle Eliassen
Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag 2.juni

Bardu kirke kl. 10.30 v/Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø
Organist: Ivar Jarle Eliassen
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 17.juni - 4.søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl.17.00 v/Anne Marit Prestø. Utdeling av 6-årsbok
Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 24.juni - 5.søndag i treenighetstiden

Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/
Organist: Sigbjørn Solvang

Søndag 1.juli - Aposteldagen

Bardu kirke kl. 11.00 v/Børge Fure
Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 15.juli - 8. søndag i treenighetstiden

Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/Børge Fure
Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 22.juli - 9. søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad
Organist: Sigbjørn Solvang

Søndag 5.august - 11.søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl.18.00 v/ Audhild Kaarstad
Organist: Turi Seim

Søndag 12.august - 12.søndag i treenighetstiden

Friluftsgudstjeneste på Bygdetunet kl. 12.00 v/ Audhild

Søndag 19.august -13.søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad

Organist: Sigbjørn Solvang

Søndag 2.september - 15. søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad

Søndag 16.september - 17.søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl. 17.00 v/Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø
Konfirmantpresentasjon

Søndag 23.september - 18.søndag i treenighetstiden

Salangsdalen kapell kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad
Høsttakkefest

Søndag 30.september - 19.søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl.11.00 v/ Audhild Kaarstad

Søndag 14.oktober - 21.søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl.11.00 v/ Anne Marit N.Prestø
Utdeling av 4 års bok

Søndag 21.oktober - 22.søndag i treenighetstiden

Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad

Søndag 28.oktober - Bots-og bønnedag

Bardu kirke kl. 11.00 v/ Audhild Kaarstad

Søndag 4.november - Allehelgensdag

Bardu kirke kl. 18.00 v/Audhild Kaarstad

Søndag 11.november - 25.søndag i treenighetstiden

Nedre Bardu kapell kl.11.00 v/Audhild Kaarstad

Søndag 25.november - Domssøndag

Bardu kirke kl.11.00 v/Audhild Kaarstad

Søndag 2.desember - 1.søndag i advent

Salangsdalen kapell kl.11.00 v/Audhild Kaarstad

Søndag 9.desember - 2.søndag i advent

Bardu kirke kl.11.00 v/Audhild Kaarstad og Anne Marit N.Prestø

Mandag 24.desember - Julaften

Sted og klokkeslett kommer senere

Tirsdag 25.desember - Juledag

Bardu kirke kl.12.00 v/Audhild Kaarstad
Høytidsgudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter