Gudstjenesteliste

Med forbehold om mulige endringer. Gudstjenestelisten kan endres, følg med i dagsavisen og på vår hjemmeside.

 

 

 

2020

 

12.januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Salangsdalen kapell kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

19.januar - 3.søndag i åpenbaringstidenBardu kirke kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

9.februar - Såmannssændag
Øvre Bardu kapell kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

16.februar - Kristi forklarelsesdagBardu kirke kl.14.00 v/A.M.Prestø ,A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

1.mars - 1.søndag i fastetiden
Bardu kirke kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs
Årsmøte Bardu menighet, kirkekaffe

8.mars - 2.søndag i fastetiden
Nedre Bardu kapell kl. 11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

15.mars - 3.søndag i fastetiden
Bardu kirke kl.18.00 v/A.M.Prestø, A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs
Tårnagenter

29.mars - 4.søndag i fastetidenBardu kirke kl.11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

10.april - LangfredagFriluftsgudstjeneste i Rødalen kl.13.00 v/ A. Kaarstad

12.april - 1.påskedag
 Bardu kirke kl.11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

 13.april - 2.påskedag
Bardu kirke kl.17.00  v/A.M.Prestø, A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

 26.april - 3.søndag i påsketiden
Bardu kirke kl.18.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuch
Keltisk kveldsmesse

 3.mai - 4.søndag i påsketiden
Øvre Bardu kapell kl.11.00 v/A.Kaarstad og Christoph Rothfuchs

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter