Gudstjenesteliste

Med forbehold om mulige endringer. Gudstjenestelisten kan endres, følg med i dagsavisen og på vår hjemmeside.

Gudstjenesteliste 2017

Søndag 8. januar  – Kristi åpenbaringsdag

Bardu kirke kl. 11.00, v/ Audhild Kaarstad

Organist; Monika Overå

Søndag 15. januar -  2.søndag i åpenbaringstiden

Salangsdalen kapell kl. 11.00, v/ Audhild Kaarstad

Organist; Monika Overå

Søndag 22.januar – 3. søndag i åpenbaringstiden

Bardu kirke kl. 11.00, v/ Audhild Kaarstad

Organist; Siss-Marit andreassen

Søndag 5. februar  - 5.søndag i åpenbaringstiden

Bardu kirke kl. 11.00, v/ prost Gunn Elvebakk

Organist; Siss-Marit Andreassen

Søndag 12.februar - Fastelavnssøndag

Nedre Bardu kapell  kl. 11.00   - v/ Audhild Kaarstad

Organist; Sven Becker

Søndag 19. februar – Gudstjeneste for stor og små, Karneval

Bardu kirke kl. 11.00, v/ Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø

Organist; Monika Overå

Søndag 5.mars  - 1. søndag i fastetiden, Årsmøte

Bardu kirke  kl. 11.00, v/ Audhild Kaarstad

Organist; Turi Seim

Søndag 12 mars  - 2. søndag i fastetiden

Øvre Bardu kapell  kl. 11.00  -  v/ Audhild Kaarstad

Organist; Turi seim

Søndag 19. mars  -3.søndag i fasten, Gudstjeneste for store og små

Bardu kirke  kl. 11.00, v/ Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø

Organist; Monika Overå

Søndag 2.april  - 4.søndag i fastetiden. Fasteaksjon med konfirmanter

Bardu kirke  kl. 11.00, v/ Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø

Organist; Siss-Marit Andreassen

søndag 9.april  - palmesøndag, gudstjeneste for store og små

Salangsdalen kapell kl 11.00 v/ Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø

Organist; Siss-Marit Andreassen

7-åringer spesielt invitert

Torsdag 13.april  - Skjærtorsdag

Kampenhytta  ca kl. 13.00  - Sportsgudstjeneste v/Audhild Kaarstad

Fredag 14.april - Langfredag

Rødalen ca kl 13.00 - Sportgudstjeneste v/Audhild Kaarstad

Søndag  16.april  - Påskedag

Bardu kirke  kl. 11.00, v/Audhild Kaarstad

Organist; Turi Seim

Søndag 30. april 2016 – 3. søndag i påsketiden

Nedre bardu kapell kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad

organist;Siss-Marit Andreassen

Søndag 7. mai  - 4. søndag i påsketiden, Samtalegudstjeneste

Bardu kirke kl. 11.00, v/Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø

Organist; Siss-Marit Andreassen

Onsdag  17. mai  Grunnlovsdagen

Bardu kirke kl. 11.00 v/Audhild Kaarstad

Organist; Turi Seim

ALLE KONFIRMASJONENE ER MED AUDHILD KAARSTAD, ANNE MARIT PRESTØ OG TURI SEIM

Lørdag 27. mai 

Bardu kirke   kl. 11.00   konfirmasjonsgudstjeneste

Øvre Bardu kapell  kl. 13.30   konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag 3. juni - Pinseaften

Bardu kirke  kl. 10.00 – konfirmasjonsgudstjeneste

Bardu kirke kl. 13.00 - konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 4. juni  - 1.pinsedag

Bardu kirke kl. 11.00  v/Audhild Kaarstad

Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 18.juni – 2.søndag i treenighetstiden - Villmarksmesse

Forhåpenligvis på messeområdet kl. 11.00 v/ Stig Kaarstad

Organist; Monika Overå

Søndag 25. juni – 3. søndag i treenighetstiden

Salangsdalen kapell kl. 11.00 v/ Grete Glemmestad

Organist; Siss-Marit Andreassen

Søndag  2. juli  - 4. søndag i treenighetstiden

Bardu kirke kl. 11.00 v/Stig Kaarstad. Gullkonfirmanter

Organist; Siss-Marit Andreassen

Søndag 9.juli - 5.søndag i treenigheten

Bardu kirke kl 11.00 v/Audhild Kaarstad

Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 16.juli - 6.søndag i treenigheten

Nedre Bardu kapell kl 18.00 v/Audhild Kaarstad

Organist: Turi Seim

Søndag 6.august - 9.søndag i treenigheten

Bardu kirke kl 18.00 v/Grete Glemmestad

Organist: Christoph Rothfuchs

Søndag 20.august - 11.søndag i treenigheten

Øvre Bardu kapell kl 11.00 v/Audhild Kaarstad

Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 27.august - 12.søndag i treenigheten

Bardu kirke kl 11.00 v/Audhild Kaarstad - utdeling av 6-årsbok. Gudstjeneste for store og små.

Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 3.september - 13.søndag i treenigheten

Bardu kirke kl 11.00 og Salangsdalen kapell kl 18.00 v/Audhild Kaarstad

Organist:Siss-Marit Andreassen

Søndag 17.september - 15.søndag i treenigheten

Bardu kirke kl 17.00 v/Audhild Kaarstad og Anne Marit Prestø. Konfirmantpresentasjon

Organist: Lars Inge Stautland

Søndag 24.september - 16.søndag i treenigheten

Nedre bardu kapell kl 11.00 v/Audhild Kaarstad

Organist: Turi Seim

Søndag 1.oktober - 17.søndag i treenigheten

Bardu kirke kl 11.00 v/Anne Marit Prestø. Utdeling av 4-årsbok. Gudstjeneste for store og små.

Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 15.oktober - 19.søndag i treenigheten

Bardu kirke kl 11.00 v/Audhild Kaarstad

Organist: Maria Sandve

Søndag 22.oktober - 20.søndag i treenigheten

Øvre Bardu kapell kl 11.00 v/Grete Glemmestad

Organist: Turi Seim

Søndag 5.november - Allehelgensdag

Bardu kirke kl 18.00 v/Audhild Kaarstad. Kveldsmat.

Organist: Turi Seim

Søndag 19.november - 24.søndag i treenigheten

Salangsdalen kapell kl 11.00 v/Audhild Kaarstad

Organist: Siss-Marit Andreassen

Søndag 26.november - domssøndag

Bardu kirke kl 11.00 v/Audhild Kaarstad og Gunn Elvebakk

Organist: Turi Seim

Søndag 10.desember - 2.søndag i advent

Bardu kirke kl 11.00 v/Audhild Kaarstad. LYSSMESSE. Barnekoret deltar.

Organist: Lars Inge Stautland

24.desember - julaften

Barduheimen kl 11.00 v/ sokneprest Audhild Kaarstad

Bardu kirke kl 14.00 v/ sokneprest Audhild Kaarstad

Nedre Bardu kapell kl 14.00 v/ prost Gunn Elvebakk

Salangsdalen kapell kl 14.00 v/ prostiprest Stig Kaarstad

Bardu kirke kl 16.00 v/ prost Gunn Elvebakk

Øvre Bardu kapell kl 16.00 v/ vikarprest Per Andersen

25.desember - 1.juledag

Bardu kirke kl 12.00 v/Audhild Kaarstad. Høymesse.

Organist: Turi Seim

Innhold Planlegge Aktiviteter