Menighets og fellesrådet

Bardu er en ett-sokns menighet. Det innebærer at menighetsrådet, som er det styrende organ, også er fellesråd. Det vil igjen si at de samme medlemmer tar seg av både kirkelig virksomhet og det som angår økonomi, personal, bygninger og anlegg.

Menighets og fellesrådet består fra 1. november 2015 av:
Toril Dybdal, leder
Vigdis Bruvold, nestleder
Solvar Evenmo (innvilget permisjon til 31.12.2017)
Elin Seppola Brandvoll
Anne Christine Lunde Dahlberg
Ove Paulsen
Anna Kari Westby Nordli
Monica Olaisen

Geistlig representant: Sokneprest Audhild Kaarstad

Kommunens repr: ikke valgt (kun fellesrådet)
Kommunal vara: ikke valgt (kun fellesrådet)

Sekretær i begge råd: kirkeverge Kjersti Lunde

Varamedlemmer:
1. vara Mona Helene Brattli
2. vara Hege Skogly
3. vara Inge Walør
4. vara Alf Harald Lund
5. vara Anders Strand

 

Innhold Planlegge Aktiviteter