Arkiv

Gudstjeneste og høsttakkefest i Salangsdalen

(08.09.2014) - Søndag 7. september kl 1700 var det ettermiddagsgudstjeneste og høsttakkefest i Salangsdalen kapell. Fungerende prost, Leif Hafnor holdt en varm og fin gudstjeneste mens Siss-Marit Andreassen trakterte orgelet.

Gudstjeneste og valg i Salangsdalen

(01.09.2014) - Søndag 7. september er det ettermiddagsgudstjeneste i Salangsdalen kapell kl 1700. Leif Hafnor er prest og Siss Marit Andreassen er organist. Foreløpig har vi ingen kirketjener, men gudstjeneste blir avholdt uansett.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 27. august 2014

(27.08.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 27. august 2014 ligger på linken under.

Årsmøte

(27.08.2014) - Etter skolestartgudstjenesten og kirkekaffen søndag 31. august vil det bli avholdt et forsinket årsmøte i menighetshuset, tentativt kl 1300. Her vil virksomhetsåret 2013 bli gjennomgått. Alle er hjertelig velkommen.

Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 19. juni 2014

(20.06.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 19. juni 2014 ligger på linken under.

Salangsdalen kapell står nå uten kapellstyre

(16.06.2014) - Ved valg av nytt kapellstyre i Salangsdalen kapell i begynnelsen av juni i år ble det valgt inn medlemmer som ikke var forespurt på forhånd om de kunne stå på kandidatlisten.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 28. mai 2014

(03.06.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 28. mai 2014 ligger på linken under.

Dugnader våren 2014

(02.06.2014) - På linken nedenfor finner du datoer til gravlundene som er klare til dugnad i vår.

Nytt kapellstyre i Øvre Bardu kapell

(20.05.2014) - Etter gudstjeneste den 6. april var det valg til nytt kapellstyre i Øvre Bardu kapell.

Her er navnene på årets konfirmanter

(13.05.2014) - Nedenfor finner du navneliste på konfirmantene.

Sommerjobb hos Bardu menighet

(09.05.2014) - Bardu kommune har stilt midler til disposisjon og vi kan nå tilsette sommervikarer for forskjønnelse og øvrig vedlikehold på alle kirkegårder i kommunen. Arbeidet vil bestå i klipping, raking, vanning og forefallende arbeid på kirkegårdene og ved kirkebyggene. På Setermoen har man i tillegg renhold av kirka og kirkestua.

Påminnelse om menighetsmøte!

(06.05.2014) - Vi ønsker å minne om menighetsmøte som gjennomføres i menighetshuset torsdag 15.mai kl 1800.

Resultatet fra loppemarkedet er klart!

(30.04.2014) - En stor takk til dere alle flittige hjelpere i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av menighetens loppemarked (loddselgere inkludert selvfølgelig) i forrige uke.

Trekningsliste fra menighetens årlige basar

(28.04.2014) - I tiden 24.- 26. april hadde vi basar på Domus og menighetshuset. Trekning ble foretatt på menighetshuset i forbindelse med avslutningen av loppemarkedet den 26. april.

Basar- og loppemarked 26. april

(23.04.2014) - Det arrangeres basar og loppemarked i Bardu menighetshus lørdag 26. april kl 1000-1400.

Innhold Planlegge Aktiviteter