Arkiv

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 28. mai 2014

(03.06.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 28. mai 2014 ligger på linken under.

Dugnader våren 2014

(02.06.2014) - På linken nedenfor finner du datoer til gravlundene som er klare til dugnad i vår.

Nytt kapellstyre i Øvre Bardu kapell

(20.05.2014) - Etter gudstjeneste den 6. april var det valg til nytt kapellstyre i Øvre Bardu kapell.

Her er navnene på årets konfirmanter

(13.05.2014) - Nedenfor finner du navneliste på konfirmantene.

Sommerjobb hos Bardu menighet

(09.05.2014) - Bardu kommune har stilt midler til disposisjon og vi kan nå tilsette sommervikarer for forskjønnelse og øvrig vedlikehold på alle kirkegårder i kommunen. Arbeidet vil bestå i klipping, raking, vanning og forefallende arbeid på kirkegårdene og ved kirkebyggene. På Setermoen har man i tillegg renhold av kirka og kirkestua.

Påminnelse om menighetsmøte!

(06.05.2014) - Vi ønsker å minne om menighetsmøte som gjennomføres i menighetshuset torsdag 15.mai kl 1800.

Resultatet fra loppemarkedet er klart!

(30.04.2014) - En stor takk til dere alle flittige hjelpere i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av menighetens loppemarked (loddselgere inkludert selvfølgelig) i forrige uke.

Trekningsliste fra menighetens årlige basar

(28.04.2014) - I tiden 24.- 26. april hadde vi basar på Domus og menighetshuset. Trekning ble foretatt på menighetshuset i forbindelse med avslutningen av loppemarkedet den 26. april.

Basar- og loppemarked 26. april

(23.04.2014) - Det arrangeres basar og loppemarked i Bardu menighetshus lørdag 26. april kl 1000-1400.

Invitasjon til menighetsmøte

(23.04.2014) - Opprinnelig planlagt menighetsmøte i april ble som kjent avlyst og utsatt. Nå inviterer vi igjen alle interesserte til møte i menighetshuset torsdag 15.mai kl 1800.

Menighetsmøte den 10. april er avlyst!

(10.04.2014) - Menighetsmøte i kveld 10. april kl 1800 på menighetshuset er avlyst. Nytt møte vil bli kunngjort senere og gjennomført i mai måned en gang.

Velkommen til menighetsmøte

(03.04.2014) - Menighetsmøte blir gjennomført i menighetshuset torsdag 10. april kl 1800.

Årsmeldinga for 2013 er godkjent

(31.03.2014) - På møte i fellesrådet mandag 24. mars ble årsmelding for 2013 behandlet og deretter fastsatt.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 24. januar 2014

(28.03.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte mandag 24. januar 2014 ligger på linken under.

Velkommen til lunsjkonsert torsdag 27. mars 2014

(17.03.2014) - Det arrangeres lunsjkonsert i Bardu kirke torsdag 27. mars 2014 kl 1130.

Innhold Planlegge Aktiviteter