Arkiv

Nye tilsettinger i Bardu menighet

(09.04.2015) - Sekretær og kirkevergestillingen er nå besatt.

Årsmelding for 2014

(08.04.2015) - Årsmelding for 2014 er nå tilgjengelig. Den finner du i venstremenyen under "Om virksomheten vår".

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 25. mars 2015

(30.03.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 25. mars 2015 ligger på linken under.

Resultat fra årets fasteaksjon

(25.03.2015) - Tirsdag 24. mars ble den lokale fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp gjennomført her i Bardu. Årets konfirmanter og soldater fra Setermoen leir stod for den praktiske innsamling. Resultatet i år ble på kr 36 270,- som er rekord for bygda. Takk til alle som bidro.

Menighetsbladet snart på vei ut til postkassene

(19.03.2015) - Menighetsbladet utgave 1/2015 er nå klar til utlevering til postkassene i bygda. Utlevering vil starte mandag 23. mars og vi regner med at alle i bygda skal ha fått bladene i løpet av neste uke (uke 13).

Mottatte søknader til utlyste stillinger

(06.03.2015) - Som kjent er det utlyst to ledige stillinger i menigheten. Kirkeverge i 80 % stilling og sekretær/kirketjener i 100 % stilling. Begge stillinger ønskes besatt våren 2015.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 26. februar 2015

(27.02.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 26. februar 2015 ligger på linken under.

Ledige stillinger i Bardu menighet

(04.02.2015) - I Bardu menighet er det ledig to stillinger fra vår/sommer 2015.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 4. februar 2015

(04.02.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 4. februar 2015 ligger på linken under.

Fikk du ikke menighetsbladet til jul?

(02.01.2015) - I så fall kommer du innom kontoret eller tar kontakt med oss på telefon 77 18 52 60 eller sender en epost til sekreter@bardumenighet.no. Vi har liggende et lite overskuddlager med blad som vi gir/sender til folk som ikke har mottatt bladet.

Menighetens jule- og nyttårsfest 5. januar 2015

(02.01.2015) - Velkommen til menighetens jule- og nyttårsfest

Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 27. november

(27.11.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 27. november 2014 ligger på linken under.

En flott kveld på menighetshuset!

(06.11.2014) - Bardu menighet arrangerte sangkveld på menighetshuset onsdag 5. november kl 1900. Initiativtaker i menigheten var kantor Fredrik Lantz og han ønsket å rette fokus mot den nye salmeboken som menigheten har tatt i bruk. Nedenfor kan du lese hans eget inntrykk fra kvelden.

Sangkveld på menighetshuset onsdag 5.november kl 1900

(31.10.2014) - Vi minner om at det blir arrangert sangkveld på menighetshuset onsdag 5. november kl 1900. Da skal vi synge salmer fra den nye salmeboken.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 29. oktober 2014

(29.10.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 29. oktober 2014 ligger på linken under.

Innhold Planlegge Aktiviteter