Arkiv

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 26. februar 2015

(27.02.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 26. februar 2015 ligger på linken under.

Ledige stillinger i Bardu menighet

(04.02.2015) - I Bardu menighet er det ledig to stillinger fra vår/sommer 2015.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 4. februar 2015

(04.02.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 4. februar 2015 ligger på linken under.

Fikk du ikke menighetsbladet til jul?

(02.01.2015) - I så fall kommer du innom kontoret eller tar kontakt med oss på telefon 77 18 52 60 eller sender en epost til sekreter@bardumenighet.no. Vi har liggende et lite overskuddlager med blad som vi gir/sender til folk som ikke har mottatt bladet.

Menighetens jule- og nyttårsfest 5. januar 2015

(02.01.2015) - Velkommen til menighetens jule- og nyttårsfest

Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 27. november

(27.11.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 27. november 2014 ligger på linken under.

En flott kveld på menighetshuset!

(06.11.2014) - Bardu menighet arrangerte sangkveld på menighetshuset onsdag 5. november kl 1900. Initiativtaker i menigheten var kantor Fredrik Lantz og han ønsket å rette fokus mot den nye salmeboken som menigheten har tatt i bruk. Nedenfor kan du lese hans eget inntrykk fra kvelden.

Sangkveld på menighetshuset onsdag 5.november kl 1900

(31.10.2014) - Vi minner om at det blir arrangert sangkveld på menighetshuset onsdag 5. november kl 1900. Da skal vi synge salmer fra den nye salmeboken.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 29. oktober 2014

(29.10.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 29. oktober 2014 ligger på linken under.

Gudstjeneste og høsttakkefest i Salangsdalen

(08.09.2014) - Søndag 7. september kl 1700 var det ettermiddagsgudstjeneste og høsttakkefest i Salangsdalen kapell. Fungerende prost, Leif Hafnor holdt en varm og fin gudstjeneste mens Siss-Marit Andreassen trakterte orgelet.

Gudstjeneste og valg i Salangsdalen

(01.09.2014) - Søndag 7. september er det ettermiddagsgudstjeneste i Salangsdalen kapell kl 1700. Leif Hafnor er prest og Siss Marit Andreassen er organist. Foreløpig har vi ingen kirketjener, men gudstjeneste blir avholdt uansett.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 27. august 2014

(27.08.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 27. august 2014 ligger på linken under.

Årsmøte

(27.08.2014) - Etter skolestartgudstjenesten og kirkekaffen søndag 31. august vil det bli avholdt et forsinket årsmøte i menighetshuset, tentativt kl 1300. Her vil virksomhetsåret 2013 bli gjennomgått. Alle er hjertelig velkommen.

Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 19. juni 2014

(20.06.2014) - Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 19. juni 2014 ligger på linken under.

Salangsdalen kapell står nå uten kapellstyre

(16.06.2014) - Ved valg av nytt kapellstyre i Salangsdalen kapell i begynnelsen av juni i år ble det valgt inn medlemmer som ikke var forespurt på forhånd om de kunne stå på kandidatlisten.

Innhold Planlegge Aktiviteter