Arkiv

En dugnad ferdig!

(20.05.2015) - Tirsdag 19. mai ble menighetens første dugnad gjennomført ved Øvre Bardu kapell.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 6. mai 2015

(11.05.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 6. mai 2015 ligger på linken under.

Konfirmanter 2015

(05.05.2015) - Her finner du en oversikt over konfirmantene i Bardu menighet 2015, og konfirmasjonsdatoer. Slik tradisjonen er, finner du hvite poser på veggen ved kirkestua - her kan du legge dine telegram. Vi gleder til noen flotte konfirmasjonsdager i Bardu våren 2915.

Reultatet fra basaren og loppemarkedet er nå klart

(27.04.2015) - Basar og loppemarked 2015 er nå historie og vi er kjempefornøyd med resultatet og innsatsen fra alle som var involvert!

Trekningsliste etter basar og loppemarked

(27.04.2015) - Det er foretatt trekning etter basaren menigheten hadde i forrige uke og under loppemarkedet lørdag 25. april.

Påminnelse - Basar og loppemarked

(21.04.2015) - Vi minner om basar og loppemarked som gjennomføres på Domus og på menighetshuset til helga. Basar på Domus torsdag og fredag, loppemarked på menighetshuset på lørdag 25.april fra kl 1000-1400.

Sommerjobb ved Bardu menighet

(16.04.2015) - Bardu menighet skal tilsette sommervikarer for forskjønnelse og øvrig vedlikehold på alle kirkegårder i kommunen. Arbeidet vil bestå i klipping, raking, vanning og forefallende arbeid på kirkegårdene og ved kirkebyggene. På Setermoen har man i tillegg renhold av kirka og kirkestua.

Nye tilsettinger i Bardu menighet

(09.04.2015) - Sekretær og kirkevergestillingen er nå besatt.

Årsmelding for 2014

(08.04.2015) - Årsmelding for 2014 er nå tilgjengelig. Den finner du i venstremenyen under "Om virksomheten vår".

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 25. mars 2015

(30.03.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 25. mars 2015 ligger på linken under.

Resultat fra årets fasteaksjon

(25.03.2015) - Tirsdag 24. mars ble den lokale fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp gjennomført her i Bardu. Årets konfirmanter og soldater fra Setermoen leir stod for den praktiske innsamling. Resultatet i år ble på kr 36 270,- som er rekord for bygda. Takk til alle som bidro.

Menighetsbladet snart på vei ut til postkassene

(19.03.2015) - Menighetsbladet utgave 1/2015 er nå klar til utlevering til postkassene i bygda. Utlevering vil starte mandag 23. mars og vi regner med at alle i bygda skal ha fått bladene i løpet av neste uke (uke 13).

Mottatte søknader til utlyste stillinger

(06.03.2015) - Som kjent er det utlyst to ledige stillinger i menigheten. Kirkeverge i 80 % stilling og sekretær/kirketjener i 100 % stilling. Begge stillinger ønskes besatt våren 2015.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 26. februar 2015

(27.02.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 26. februar 2015 ligger på linken under.

Ledige stillinger i Bardu menighet

(04.02.2015) - I Bardu menighet er det ledig to stillinger fra vår/sommer 2015.

Innhold Planlegge Aktiviteter