Arkiv

Konfirmantpåmelding 2016

(27.05.2015) - Hei :) Vi har ikke fått opp nettsiden til påmeldingen av neste års konfirmanter ennå. Vi venter på at siden skal komme inn her, men det er det en administrator som gjør. Regner med siden er oppe å går fra fredag 29. mai.

Nå starter dugnadene

(21.05.2015) - I linken nedenfor finner du oversikt over vårens dugnader i Bardu

En dugnad ferdig!

(20.05.2015) - Tirsdag 19. mai ble menighetens første dugnad gjennomført ved Øvre Bardu kapell.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 6. mai 2015

(11.05.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 6. mai 2015 ligger på linken under.

Konfirmanter 2015

(05.05.2015) - Her finner du en oversikt over konfirmantene i Bardu menighet 2015, og konfirmasjonsdatoer. Slik tradisjonen er, finner du hvite poser på veggen ved kirkestua - her kan du legge dine telegram. Vi gleder til noen flotte konfirmasjonsdager i Bardu våren 2915.

Reultatet fra basaren og loppemarkedet er nå klart

(27.04.2015) - Basar og loppemarked 2015 er nå historie og vi er kjempefornøyd med resultatet og innsatsen fra alle som var involvert!

Trekningsliste etter basar og loppemarked

(27.04.2015) - Det er foretatt trekning etter basaren menigheten hadde i forrige uke og under loppemarkedet lørdag 25. april.

Påminnelse - Basar og loppemarked

(21.04.2015) - Vi minner om basar og loppemarked som gjennomføres på Domus og på menighetshuset til helga. Basar på Domus torsdag og fredag, loppemarked på menighetshuset på lørdag 25.april fra kl 1000-1400.

Sommerjobb ved Bardu menighet

(16.04.2015) - Bardu menighet skal tilsette sommervikarer for forskjønnelse og øvrig vedlikehold på alle kirkegårder i kommunen. Arbeidet vil bestå i klipping, raking, vanning og forefallende arbeid på kirkegårdene og ved kirkebyggene. På Setermoen har man i tillegg renhold av kirka og kirkestua.

Nye tilsettinger i Bardu menighet

(09.04.2015) - Sekretær og kirkevergestillingen er nå besatt.

Årsmelding for 2014

(08.04.2015) - Årsmelding for 2014 er nå tilgjengelig. Den finner du i venstremenyen under "Om virksomheten vår".

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 25. mars 2015

(30.03.2015) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 25. mars 2015 ligger på linken under.

Resultat fra årets fasteaksjon

(25.03.2015) - Tirsdag 24. mars ble den lokale fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp gjennomført her i Bardu. Årets konfirmanter og soldater fra Setermoen leir stod for den praktiske innsamling. Resultatet i år ble på kr 36 270,- som er rekord for bygda. Takk til alle som bidro.

Menighetsbladet snart på vei ut til postkassene

(19.03.2015) - Menighetsbladet utgave 1/2015 er nå klar til utlevering til postkassene i bygda. Utlevering vil starte mandag 23. mars og vi regner med at alle i bygda skal ha fått bladene i løpet av neste uke (uke 13).

Mottatte søknader til utlyste stillinger

(06.03.2015) - Som kjent er det utlyst to ledige stillinger i menigheten. Kirkeverge i 80 % stilling og sekretær/kirketjener i 100 % stilling. Begge stillinger ønskes besatt våren 2015.

Innhold Planlegge Aktiviteter