Arkiv

Kirkegjerdet rives!

(06.06.2012) - I dag startet riving av det gamle kirkegjerdet. I tiden fremover vil det arbeides jevnt og trutt med jobben, hvor målet er å få montert helt nytt gjerde i løpet av sommeren.

Dugnadene på kirkegårdene og gravlundene så langt i vår

(05.06.2012) - For at gravlundene våre skal fremstå som pene og ryddige er vi totalt avhengig av at ansvarlige festere/pårørende bidrar med arbeid og dugnad. Vi som er ansatt i menigheten har ikke noe ansvar i så henseende, vår jobb er å koordinere, invitere og oppmuntre til innsats.

Syng med oss

(04.06.2012) - Bardu menighet arrangerer ”Syng med oss” på menighetshuset med menighetens barnekor og Young Teens band onsdag 6. juni kl 1730. Sangere fra kulturskolen deltar også. Kafeteria åpner kl 1715. Loddtrekning, sang, allsang, diplomutdeling til medlemmene i barnekoret og Young teens. Inngang gratis. Alle som gir en støtte til koret får lodd. Velkommen.

Sommervikar for soknepresten

(30.05.2012) - I sommer får Bardu menighet oppleve en Islandsk prest i tjeneste. Mens soknepresten vår har ferie, vil Hjàlmar Jònsson være vikar. Han er til daglig sokneprest ved Domkirken i Reykjavik på Island. Sammen med sin kone kommer han med båt til Bergen. De tar med bilen til Norge, og vil da kjøre til Bardu fra Bergen.

Konfirmanter 2012

(29.05.2012) -

Innhold Planlegge Aktiviteter