Arkiv

Menighetsbladet kommer snart!

(30.08.2012) - Utgave 3/2012 av menighetsbladet til Bardu menighet vil komme til alle hustander i Bardu mellom 17. og 20. september. Bladet er på 28 sider og inneholder mye lokalt stoff som vi håper og tror leserne vil sette pris på.

Oppstart konfirmanter

(28.08.2012) - Tirsdag 28. august kl. 18.00 blir det informasjonsmøte for høstens nye konfirmanter med foreldre på menighetshuset. Hjertelig velkommen!

Det går fremover....

(27.08.2012) - Mandag 27. august har vi tatt en status på kronerulling og grasrot givere i forbindelse med å skaffe noe egenfinansiering til skifte av taket på Bardu kirke.

Automatisk ringeanlegg på Skoelvli gravlund er nå på plass!

(13.08.2012) - I dag mandag 13. august ble siste arbeid for å få det automatiske ringeanlegget ved Skoelvli gravlund til å fungere utført. Og det fungerer utmerket!!! Med unntak av Innset gravlund har nå alle gravlunder tilknyttet Bardu menighet som er i bruk fått automatisert ringesystem.

Automatisk ringeanlegg ved Skoelvli gravlund

(09.08.2012) - Denne uka har det vært montør fra Olsen & Nauen klokkestøperi på plass ved Skoelvli gravlund for å automatisere ringeanlegget. Det meste er nå gjort fra deres side, det som nå gjenstår er elektriske arbeid. Dette vil bli gjort fra mandag 13. august og hele anlegget vil dermed være automatisert i løpet av neste uke. Igjen en stor takk til dødsboet som gav oss penger til å få gjort arbeidet.

Oppdatert status for innsamling av midler til kirketaket

(08.08.2012) - Pr onsdag 8. august har det kommet inn kr 16 700.00 på kronerullingskontoen til kirketaket på Bardu kirke. I tillegg har 10 spillere knyttet kirkeforeninga til grasrotsandelen via norsk tipping. På sikt bidrar også dette til at vi får inn penger til å skifte taket på kirka. Takk så langt alle sammen! Men vi trenger flere bidrag, og alt hjelper.

Status kronerulling og grasrotandelen via Norsk Tipping

(30.07.2012) - Det går fremover med kronerullingen til skifte av taket i Bardu kirke. Siden forrige status den 20. juli er det kommet inn kr 3000.00, som betyr at vi pr 30. juli har fått inn kr 11 200.00. Takk til dere som har bidratt, og velkommen til å bidra til dere andre!!!

”Frivillighetspool”

(29.07.2012) - Har du tid til overs og lyst til å bidra med litt frivillig arbeid for menigheten?

Lyst å være vikar som kirketjener i Bardu menighet?

(28.07.2012) - Som vi har skrevet om i tidligere utgaver av menighetsbladet har vi fra tid til annen behov for å skaffe kirketjener til våre gudstjenester/kirkelige handlinger. Dette gjelder spesielt i forbindelse med ferie og avspasering for de ansatte. Siden våre kirketjenere står til tjeneste i alle høytider ville det også vært fint å kunne tilby dem å få fri en gang i blant, for eksempel deler av eller en hel jul/påske .

Stat-kirke – hva nå?

(27.07.2012) - Mange har fått med seg at Grunnloven ble endret 21. mai. Men ikke alle vet at kirken har vært og er en viktig pådriver i prosessen. Og nå er stat og kirke på rett vei–hver sin vei.

Kirkeskyss i Bardu?

(26.07.2012) - Bardu menighet har gudstjenester hver søndag, enten i Bardu kirke eller i ett av kapellene, i Salangsdalen, Nedre Bardu eller Øvre Bardu. Gudstjenestene starter normalt kl. 1100.

Status kronerulling til nytt kirketak

(21.07.2012) - Kronerulling i forbindelse med å finansiere nytt tak til Bardu kirke er kommet godt i gang. Pr 20. juli er det kommet inn kr 8200.00 til kronerullingskontoen vår. Men mye gjenstår før vi er i mål og vi oppfordrer enda flere til støtte tiltaket. En stor takk til de som har bidratt så langt.

Grasrotandelen via Norsk tipping

(18.07.2012) - Ønsker du å bidra økonomisk til at vi får skiftet taket på Bardu kirke? I så fall har du nå en enkel måte å gjøre det på.

Dagens gladnyhet!

(26.06.2012) - Vi har lenge hatt planer om å montere automatisk ringeanlegg ved Skoelvli gravlund i Nedre Bardu. På grunn av økonomiske forhold har vi ikke hatt mulighet til å realisere dette.

Referat fra menighetsrådsmøte 20. juni 2012

(21.06.2012) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 20. juni 2012 ligger på linken under.

Innhold Planlegge Aktiviteter