Arkiv

Basar og loppemarked i april

(08.03.2013) - Den 27. april 2013 arrangerer Bardu menighet igjen basar og loppemarked på menighetshuset

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 6. mars 2013

(07.03.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 6. mars 2013 ligger på linken under.

Påskeutgaven av menighetsbladet kommer snart!

(28.02.2013) - Utgave 1/2013 av menighetsbladet, som er påskenummer til Bardu menighet, vil komme til alle hustander i Bardu ca 20. mars. Bladet er på 28 sider og inneholder variert og lokalt stoff som vi håper leserne vil sette pris på.

Menighetsbladet snart på vei ned i postkassene!

(22.02.2013) - Utgave 1/2013 av menighetsbladet er nå snart ferdig utarbeidet og vil i løpet av kort tid bli sendt til trykkeriet. Bladet vil komme til alle hustander i Bardu ca 20. mars. Bladet er på 28 sider og inneholder variert og lokalt stoff som vi håper leserne vil sette pris på.

Menighetens loppemarked i april

(02.02.2013) - Vi skal også i år ha loppemarked på menighetshuset, nærmere bestemt blir det lørdag 27. april. Loppemarkedet er blitt en svært viktig kilde for oss for å finansiere driften av menighetshuset. Spesielt nå siden drifttilskuddene de siste år fra Bardu kommune er betydelig reduserte. I så måte har vi de siste år fått inn rundt kr 40 000.00 som ene og alene har blitt brukt til diverse tiltak knyttet til huset. I 2012 ble deler av inntektene brukt til å reparere ventilasjonsanlegget i huset.

Ansvar for at gravminner ikke utgjør en skaderisiko

(01.02.2013) - I henhold til gravferdslovens § 15 er det fester som plikter å holde graven i hevd. Etter forskriften § 26 følger det at det er eieren av gravminnet, altså fester som er ansvarlig for at gravminnet ikke er til fare for dem som ferdes på kirkegården.

Møtene i menighetsrådet er åpen for publikum

(31.01.2013) - Menighetrådsmøter gjennomføres 10 ganger i året, unntak er i månedene juli og august.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 30. januar 2013

(30.01.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 30. januar 2013 ligger på linken under.

Gudstjeneste uten organist

(30.01.2013) - Søndag 3. februar er det vanlig gudstjeneste i Bardu kirke. Det som er uvanlig denne gang er at vi ikke stiller med organist til gudstjeneste og må derfor oppfordre menigheten til å bidra med god salmesang.

Kronerulling til nytt tak på Bardu kirke

(29.01.2013) - Dagens status er at vi nå har fått inn vel kr 60 000.00 i rene givertjenester. I tillegg er det kommet inn ca kr 5 000.00 via grasrotandelen i Norsk tipping.

Menighetsbladet gikk med overskudd i 2012

(27.01.2013) - 2012 ble ett godt år for menighetsbladet, faktisk det beste noen sinne etter det vi kan se. Vi fikk vi inn kr 147 400.00 i innbetalinger fra lesere og bedrifter som støtter utgivelsen av menighetsbladet, mens utgiftene beløp seg til kr 122 990.00.

Det er mange som ikke får menighetsbladet i postkassa

(25.01.2013) - Fra tid til annen (og ganske ofte de siste årene) opplever vi her på menighetskontoret at folk ringer og klager på at de ikke har fått menighetsbladet i postkassa. Ved siste ombæring til jul i 2012 var det spesielt ille, ca 20 personer har vært i kontakt med oss og meddelt sin misnøye med manglende blad. Ved henvendelse til kontoret har vi levert ut blad som vi hadde i reserve, og reservelagret ble fort tomt. Vi regner også med at enda flere har hatt samme opplevelse men ikke har meldt fra til oss.

Menighetsrådvalg til høsten - vi trenger deg!

(22.01.2013) - Samtidig med Stortingsvalget til høsten vil det også gjennomføres menighetsrådsvalg rundt omkring i landet. Dette skjer den 9. september 2013.

Forandringer som påvirker driften vår

(21.01.2013) - Med bakgrunn i ytterligere redusert driftstilskudd fra Bardu kommune vil driften i menigheten i år (også) bli ytterligere svekket.

Babysang!

(21.01.2013) - Vi minner om at vi har babysang på menighetshuset hver torsdag frem mot påske.

Innhold Planlegge Aktiviteter