Arkiv

Oppdatert øvingsplan vår 2013

(30.04.2013) - Ny oppdatert øvingsplan våren 2013 for Bardu Barokk er nå lagt ut. Du finner den i venstremenyen under "Menighetens musikkliv".

En hektisk helg er over!

(29.04.2013) - Basar og loppemarked i regi av Bardu menighet som ble gjennomført fra 25. - 27. april er nå historie.

Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 25. april 2013

(25.04.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 25. april 2013 ligger på linken under.

Lunsjkonserter i Bardu kirke

(16.04.2013) - I tiden fremover vil vi arrangere lunsjkonserter i Bardu kirke. Den første skjer torsdag 25. april kl 1200.

Årsmeldinga for 2012 er godkjent

(09.04.2013) - På møte i fellesrådet torsdag 4. april ble årsmelding for 2012 behandlet og deretter fastsatt.

Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 4. april 2013

(04.04.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 4. april 2013 ligger på linken under.

Basar og loppemarked i april

(08.03.2013) - Den 27. april 2013 arrangerer Bardu menighet igjen basar og loppemarked på menighetshuset

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 6. mars 2013

(07.03.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 6. mars 2013 ligger på linken under.

Påskeutgaven av menighetsbladet kommer snart!

(28.02.2013) - Utgave 1/2013 av menighetsbladet, som er påskenummer til Bardu menighet, vil komme til alle hustander i Bardu ca 20. mars. Bladet er på 28 sider og inneholder variert og lokalt stoff som vi håper leserne vil sette pris på.

Menighetsbladet snart på vei ned i postkassene!

(22.02.2013) - Utgave 1/2013 av menighetsbladet er nå snart ferdig utarbeidet og vil i løpet av kort tid bli sendt til trykkeriet. Bladet vil komme til alle hustander i Bardu ca 20. mars. Bladet er på 28 sider og inneholder variert og lokalt stoff som vi håper leserne vil sette pris på.

Menighetens loppemarked i april

(02.02.2013) - Vi skal også i år ha loppemarked på menighetshuset, nærmere bestemt blir det lørdag 27. april. Loppemarkedet er blitt en svært viktig kilde for oss for å finansiere driften av menighetshuset. Spesielt nå siden drifttilskuddene de siste år fra Bardu kommune er betydelig reduserte. I så måte har vi de siste år fått inn rundt kr 40 000.00 som ene og alene har blitt brukt til diverse tiltak knyttet til huset. I 2012 ble deler av inntektene brukt til å reparere ventilasjonsanlegget i huset.

Ansvar for at gravminner ikke utgjør en skaderisiko

(01.02.2013) - I henhold til gravferdslovens § 15 er det fester som plikter å holde graven i hevd. Etter forskriften § 26 følger det at det er eieren av gravminnet, altså fester som er ansvarlig for at gravminnet ikke er til fare for dem som ferdes på kirkegården.

Møtene i menighetsrådet er åpen for publikum

(31.01.2013) - Menighetrådsmøter gjennomføres 10 ganger i året, unntak er i månedene juli og august.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 30. januar 2013

(30.01.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 30. januar 2013 ligger på linken under.

Gudstjeneste uten organist

(30.01.2013) - Søndag 3. februar er det vanlig gudstjeneste i Bardu kirke. Det som er uvanlig denne gang er at vi ikke stiller med organist til gudstjeneste og må derfor oppfordre menigheten til å bidra med god salmesang.

Innhold Planlegge Aktiviteter