Arkiv

Ansvar for at gravminner ikke utgjør en skaderisiko

(01.02.2013) - I henhold til gravferdslovens § 15 er det fester som plikter å holde graven i hevd. Etter forskriften § 26 følger det at det er eieren av gravminnet, altså fester som er ansvarlig for at gravminnet ikke er til fare for dem som ferdes på kirkegården.

Møtene i menighetsrådet er åpen for publikum

(31.01.2013) - Menighetrådsmøter gjennomføres 10 ganger i året, unntak er i månedene juli og august.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 30. januar 2013

(30.01.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 30. januar 2013 ligger på linken under.

Gudstjeneste uten organist

(30.01.2013) - Søndag 3. februar er det vanlig gudstjeneste i Bardu kirke. Det som er uvanlig denne gang er at vi ikke stiller med organist til gudstjeneste og må derfor oppfordre menigheten til å bidra med god salmesang.

Kronerulling til nytt tak på Bardu kirke

(29.01.2013) - Dagens status er at vi nå har fått inn vel kr 60 000.00 i rene givertjenester. I tillegg er det kommet inn ca kr 5 000.00 via grasrotandelen i Norsk tipping.

Menighetsbladet gikk med overskudd i 2012

(27.01.2013) - 2012 ble ett godt år for menighetsbladet, faktisk det beste noen sinne etter det vi kan se. Vi fikk vi inn kr 147 400.00 i innbetalinger fra lesere og bedrifter som støtter utgivelsen av menighetsbladet, mens utgiftene beløp seg til kr 122 990.00.

Det er mange som ikke får menighetsbladet i postkassa

(25.01.2013) - Fra tid til annen (og ganske ofte de siste årene) opplever vi her på menighetskontoret at folk ringer og klager på at de ikke har fått menighetsbladet i postkassa. Ved siste ombæring til jul i 2012 var det spesielt ille, ca 20 personer har vært i kontakt med oss og meddelt sin misnøye med manglende blad. Ved henvendelse til kontoret har vi levert ut blad som vi hadde i reserve, og reservelagret ble fort tomt. Vi regner også med at enda flere har hatt samme opplevelse men ikke har meldt fra til oss.

Menighetsrådvalg til høsten - vi trenger deg!

(22.01.2013) - Samtidig med Stortingsvalget til høsten vil det også gjennomføres menighetsrådsvalg rundt omkring i landet. Dette skjer den 9. september 2013.

Forandringer som påvirker driften vår

(21.01.2013) - Med bakgrunn i ytterligere redusert driftstilskudd fra Bardu kommune vil driften i menigheten i år (også) bli ytterligere svekket.

Babysang!

(21.01.2013) - Vi minner om at vi har babysang på menighetshuset hver torsdag frem mot påske.

Menighetskontoret ønsker alle en god jul

(21.12.2012) - Vi på menighetskontoret ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nyttår.

Økonomi og budsjett, og ett par andre nyheter!

(07.12.2012) - Her kommer en oppdatering på noen gode og noen dårlige nyheter.

Dårlige økonomiske utsikter for Bardu kirkelige fellesråd

(30.11.2012) - I dag har vi fått bekreftet at formannskapet har vedtatt å innstille til kommunestyret at driftstilskuddet for 2013 skal kuttes med kr 400 000.00. Dette utgjør 16.3 % kutt sammenlignet med tiskuddet som ble gitt for 2012. Siden 2009 er driftstilskuddet fra bardu kommune kuttet med ca en tredjedel, altså ca 33 %.

Juleutgaven av menighetsbladet kommer snart!

(29.11.2012) - Utgave 4/2012 av menighetsbladet, som er julenummeret til Bardu menighet, vil komme til alle hustander i Bardu ca 17. desember. Bladet er på 40 sider og inneholder variert og lokalt stoff som vi håper leserne vil sette pris på.

Referat fra menighetsrådsmøte 28. november 2012

(28.11.2012) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 28. november 2012 ligger på linken under.

Innhold Planlegge Aktiviteter