Arkiv

Referat fra ekstraordinært menighetsrådsmøte tirsdag 3. september 2013

(05.09.2013) - Referat fra ekstraordinært menighetsrådsmøte tirsdag 3. september 2013 ligger på linken under.

Høstens øvingstider for barnekor

(30.08.2013) - Øvingstidene for høsten 2013 er lagt inn i venstremenyen under "Menighetens musikkliv".

Nye åpnings- og ekspedisjonstider på menighetskontoret

(29.08.2013) - Med bakgrunn i resultatet av omstillingsprosessen i menigheten har menighetsrådet vedtatt endring i ekspedisjons- og åpningstidene på menighetskontoret fra 1. oktober 2013.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 28. august 2013

(28.08.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 28. august 2013 ligger på linken under.

Konfirmant 2014; Informasjonsmøte

(23.08.2013) - Det er klart for et nytt konfirmantår :)

Klimavalg 2013 - Etisk valg for framtida!

(22.08.2013) - På anmodning fra prostiprest Per Gustav Nilsen legger vi en artikkel om klimavalg 2013 på vår hjemmeside.

Har du tenkt å stemme ved menighetsrådsvalget i høst?

(21.08.2013) - Den 8. og 9. september er det stortingsvalg. Det er samtidig valg til nytt menighetsråd her i Bardu. På samme måte som man bidrar ved å stemme ved kommunevalg, er det innbyggerne i Bardu som bestemmer hvilke kirkepolitikere som kommer inn i rådet. Oppfordringen er derfor at du samtidig som du stemmer ved stortingsvalget også tar turen inn til menighetsrådets stemmeurner og gir din stemme i forbindelse med menighetsrådsvalget.

Forandring på gudstjenestelisten for august

(19.08.2013) - Vi gjør oppmerksom på at friluftsgudstjenesten på Strømsør gård den 25. august utgår. I stedet blir det vanlig gudstjeneste i Bardu kirke kl 1330. NB! Merk klokkeslettet.

Avslutningsgudstjeneste for Einar Hansen

(20.06.2013) - Søndag 23. juni kl 11.00 er det gudstjeneste i Bardu kirke. Dette er avslutningsgudstjenesten til sokneprest Einar Hansen før han trer inn i pensjonisttilværelsen. Velkommen til alle sammen!

Driftsinnskrenkninger i Bardu menighet

(31.05.2013) - Med bakgrunn i den meget vanskelige økonomiske situasjon Bardu menighet er i, vedtok Bardu kirkelig fellesråd på møte den 29. mai flere driftsinnskrenkninger.

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 29. mai 2013

(29.05.2013) - Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 29. mai 2013 ligger på linken under.

Valg 2013

(22.05.2013) - Nominasjonslisten for menighetsrådsvalget til høsten er nå lagt ut. Du finner den i venstremenyen under aktiviteter.

Fra Alved til kirkespon!

(22.05.2013) - Bardu Historielag og Bardu menighet inviterer til åpent møte på menighetshuset om forberedelsene for utskifting av taktekking på Bardu kirke mandag 27. mai fra kl 1400 - 1700.

Dugnader i vår

(21.05.2013) - Tiden har kommet for å gjennomføre dugnader på kirkegårdene og gravlundene våre.

Kort status om diverse forhold i menigheten

(07.05.2013) - Bardu menighet har noen utfordringer å stri med for tiden. Men det finnes også flere lyspunkter som vi gleder oss over.

Innhold Planlegge Aktiviteter