Ansatte

Felles epostadresse er post.bardu@kirken.no

 Kjersti Lunde - Daglig leder/kirkeverge

E-post: kl234@kirken.no
Telefon: kontor 77 18 52 61, mobil 971 23 382

 Audhild Kaarstad - sokneprest

E-post: ak675@kirken.no

Telefon: kontor 77 18 52 65, mobil 993 65 099

Merete Lis Krey - Sekretær/kirketjener
E-post: mk286@kirken.no
Telefon: kontor 77 18 52 60, mobil 952 53 757

Christoph Rothfuchs - Organist
E-post: cr475@kirken.no
Telefon: 93024911

 


Anne Marit Norbakken Prestø - Menighetspedagog

E-post: ap452@kirken.no
Telefon: kontor 77 18 52 64, mobil 926 57 885


Merit Ulrika K. Øistad- Kirketjener 


Epost: uo438@kirken.no

Telefon: mobil 911 04 208

 

I tillegg har vi engasjert Per Ludvig Hanstad som kirkegårdsarbeider ved Innset gravlund. 

Per Ludvig ivaretar stell på kirkegården igjennom  sommerperioden samt at han gjennomfører annet nødvendig arbeid der når behovet er tilstede.

Innhold Planlegge Aktiviteter