Gudstjenestene i Senja prosti

13.03.20

Prosten i Senja prosti har kommet med en informasjon til alle menigheter i prostiet.

Gudstjenester - Senja prosti

- Søndag 15.mars 2020

 

Her pleier det å stå oversikt over gudstjenester i Senja prosti. I forbindelse med tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset vil også Den norske kirke redusere sin offentlige virksomhet kraftig. All aktivitet er derfor med noen få unntak avlyst de neste to uker. Dette betyr at alle samlinger og tiltak utgår, alt fra gudstjenester og andakter til konfirmantarbeid, barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet, klubber og andre samlinger.

Kirkelige seremonier som dåp, vielser og begravelser kan fortsette som før, men de vil bli underlagt smittebegrensende tiltak, herunder mulighet for kraftig adgangsbegrensning. Denne søndagen betyr dette at det kun blir to dåpsgudstjenester i prostiet der bare den nærmeste familie vil være til stede.

 

Altså:

-        Denne og neste søndag er det ingen offentlige gudstjenester i Senja prosti

-        Lytt til radio! Denne søndagens radiogudstjeneste er fra Knarvik kirke i Bjørgvin bispedømme

 

 

Med vennlig hilsen

Sigurd Skollevoll

Prosten i Senja


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter