Redusert åpningstid sommeren 2016

20.06.16

På grunn av ferieavvikling og sommerarbeid på våre gravlunder er kontoret åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl 1000-1400 i tidsrommet 20.juni til 22.august.

På grunn av ferieavvikling og sommerarbeid på våre gravlunder er menighetskontoret åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl 1000-1400 i tidsrommet 20.juni til 22.august. På disse dagene er dere mest sikre på å treffe oss. I forbindelse med arbeid på gravlundene og gravferder kan kontoret være midlertidig stengt også på åpningsdagene. Men som alltid; er vi tilstede på kontoret, er vi også tilgjengelig for publikum. Våre telefonnummer står på hjemmeside og på side 2 i menighetsbladet.

Kjersti Lunde


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter