Driftsinnskrenkninger i Bardu menighet

31.05.13

Med bakgrunn i den meget vanskelige økonomiske situasjon Bardu menighet er i, vedtok Bardu kirkelig fellesråd på møte den 29. mai flere driftsinnskrenkninger.

Følgende ble vedtatt:
- Tjenestene ved alle kapell legges ned
- Sekretærstilling reduseres
- Kantorstilling reduseres.

Ytterligere informasjon om hva dette vil bety for menigheten vil vi komme tilbake til senere.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter