Årsmelding 2012

Årsmeldingen er nå godkjent og fastsatt av menighets - og fellesrådet.

Årsmelding 2012.

Innhold Planlegge Aktiviteter