Årsmelding 2011

Årsmeldingen er nå godkjent av menighets - og fellesrådet. Den legges ut i kirka og kapellene forbindelse med gudstjenestene i tiden frem mot årsmøte. I tillegg legges flere eksemplarer i hylla utenfor menighetskontoret.

Årsmelding 2011

Innhold Planlegge Aktiviteter