Gudstjenesteutvalg

Gudstjenesteutvalget jobber med å utvikle gudstjenester som ser, inkluderer og engasjerer mennesker i bygda. Salme- og musikkvalg, tekster, misjonsengasjement, tilbakemelding, øke deltakelse i gudstjeneste og nattverd + + +

Gudstjenesteutvalget jobber med å utvikle gudstjenester som ser, inkluderer og engasjerer mennesker i bygda. Salme- og musikkvalg, tekster, misjonsengasjement, tilbakemelding, øke deltakelse i gudstjeneste og nattverd + + + 

Gudstjenesteutvalget består av:

  • Sokneprest 
  • Arnulf Nyheim
  • Kirketjener Ulrika Øistad
  • Bodil Nyhus
  • Einar Hansen
  • Mona Brattli
Innhold Planlegge Aktiviteter