Årsmelding 2009

Årsmeldinga ble vedtatt i menighets - og fellesrådet den 25. februar 2010. Den legges ut i kirka og kapellene forbindelse med gudstjenestene i tiden frem mot årsmøte. I tillegg legges flere eksemplarer i hylla utenfor menighetskontoret.

Årsmelding 2009

Innhold Planlegge Aktiviteter