Økonomiutvalg

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer, kirkeverge, sekretær og 1 medlem fra MR.

Mandat:

Utvalget skal arbeide for å utvikle og forbedre menighetens økonomi og regnskapsprosesser. Utvalget skal arbeide med og godkjenne det årlige budsjett før det legges frem for fellesrådet.

 

Økonomiutvalget består av:

Vigdis Bruvold, sekretær Merete Krey og kirkeverge Kjersti Lunde.

Innhold Planlegge Aktiviteter