Informasjonsutvalg

Informasjonsutvalget har fokus på menighetsblad og hjemmeside.

Mandat:

Utvalget skal arbeide for å utvikle menighetens hjemmeside og menighetsbladet.

 

Informasjonsutvalget består av:

  • Sokneprest
  • Monica Olaisen
  • Toril Dybdal
  • Elin Seppola Brandvoll
  • Ove Paulsen
Innhold Planlegge Aktiviteter