Årsmelding 2008

Årsmeldinga ble vedtatt i menighets - og fellesrådet den 26. februar 2009. Den legges ut i kirka og kapellene forbindelse med gudstjenestene i tiden frem mot årsmøte. I tillegg legges flere eksemplarer i hylla utenfor menighetskontoret.

Årsmelding 2008

Innhold Planlegge Aktiviteter