Kapellstyrene

Nedenfor finner du oversikt over våre tre kapellstyrer.

Kapellstyret i Øvre Bardu kapell:
Per Magnus Strømsmo, leder
Hilde Bjørkeng, sekretær
Siri Strømslid
Bodil Øverås
Torgrim Nyvoll.

Vara:
1. Vara: Liv Edel Grønning
2. Vara: Eivind Walør.

Kapellstyret i Nedre Bardu kapell:

Ragnhild Fredheim, leder
Torunn Foshaug, sekretær
Målfrid Elverun
Agnes Brandsegg
Hilgjørg Berntsen

vara; Svanhild Sundheim

Kapellstyret i Salangsdalen kapell:

Mona Brattli, leder
Inger Øvergaard, sekretær
Alf Harald Lund
Wally Jenssen
Bjørn Skogstad

Innhold Planlegge Aktiviteter