Forhandlingsutvalget

Kan bestå av 2 til 3 medlemmer. Skal ivareta forhandlinger om lønn – og arbeidsforhold. Daglig leder er sekretær i utvalget. Daglig leder trer ut av utvalget ved forhandling om lønn – og arbeidsforhold for egen stilling.

Forhandlingsutvalget består av:
Vigdis Bruvold (leder)
Hege Skogly
Kjersti Lunde, kirkeverge – sekretær for utvalget.

Innhold Planlegge Aktiviteter