Vielser

Menighetsrådet har vedatt at utenbygds bosatte som ønsker vielse i Bardu kirke eller i et av kapellene våre skal belastes med et vielsesgebyr. Prisen finner du nedenfor.

Prisen for vielse av utenbygdsboende i Bardu er 2 500.00 (ny sats vedtatt av fellesrådet 23. mai 2012)

Innhold Planlegge Aktiviteter